Ewakuacyjne

Obowiązujące przepisy o ochronie przeciwpożarowej, polegającej na realizacji przedsięwzięć mających  na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska, nakładają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na wydzielonym terenie.

W zawiązku w powyższym właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków praz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

oznakowują, znakami zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa:

- drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, 

- drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

Aktywne filtry

  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło