WYPOSAŻENIE ADR

Każdy pojazd przewożący materiały niebezpieczne musi być wyposażony w odpowiedni osprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej. Tzw. wyposażenie ADR obejmuje podstawowy sprzęt awaryjny niezbędny w trudnych sytuacjach, których nie da się przewidzieć. Nasza oferta zawiera wszystkie elementy tego typu. Wysokiej klasy sprzęt pomoże Państwu zadbać o należyte bezpieczeństwo podczas przewozu materiałów niebezpiecznych.

Wyposażenie ADR – organizacja przewozu materiałów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych, określany jako ADR, wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymagań. Zostały wprowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz środowiska naturalnego. Przewożenie substancji żrących, toksycznych czy łatwopalnych stwarza ogromne ryzyko dla wszystkich osób znajdujących się na trasie przejazdu, a także dla okolicznej przyrody. Dlatego przepisy precyzyjnie określają, jakie wyposażenie ADR powinna zapewnić firma zajmująca się takim przewozem. Niezwykle istotne są znaki ostrzegawcze oraz tablica ADR, które informują innych uczestników ruchu o zagrożeniu.

Obowiązkowe wyposażenie jednostki transportowej

Wyposażenie ADR, które powinno znaleźć się w pojeździe przewożącym materiały niebezpieczne, jest ściśle określone i uzależnione od tego, do której klasy jest zakwalifikowany transportowany ładunek. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych w każdym samochodzie powinny się znaleźć:

  • co najmniej jeden klin do podkładania pod koła,
  • dwa stojące znaki ostrzegawcze do oznakowania miejsc awarii (np.: lampy drogowe, trójkąty ostrzegawcze, tablica ADR itp.).

Środki ochrony pracownika

Wyposażenie ADR przeznaczone dla każdego pracownika to środki ochrony indywidualnej. Dlatego należy mieć kamizelkę ostrzegawczą (zgodną z europejskimi normami) i latarkę dla każdego członka załogi. Osprzęt powinien zawierać również rękawice ochronne oraz okulary lub inne akcesoria do ochrony oczu.

Niektóre klasy materiałów wymagają też specjalnego wyposażenia ADR, takiego jak maseczka ucieczkowa, łopata, osłona kanału kanalizacyjnego czy pojemnik przeznaczony do zbierania pozostałości.

Produkty do organizacji transportu ADR w naszym asortymencie

Wszystkie potrzebne produkty znajdą Państwo u nas – dostarczane od najlepszych producentów i spełniające wszelkie niezbędne normy. Zachęcamy do zapoznania się z asortymentem hydranty wewnętrzne DN 52. Stanowią one niezbędne wyposażenie obiektów przemysłowych i magazynów, również tych, z których są ekspediowane materiały ADR.

Środki ochrony osobistej czy tablica ADR są nie tylko obowiązkowe. Ich stosowanie nakazuje też zdrowy rozsądek. Brak jakiegokolwiek elementu bowiem nie tylko naraża przedsiębiorcę na straty finansowe związane z sankcjami prawnymi, ale przede wszystkim stwarza ryzyko dla pracowników biorących udział w transporcie materiałów niebezpiecznych. Ważne więc, by na bieżąco kontrolować stan wyposażenia ADR i uzupełniać lub wymieniać osprzęt w razie potrzeby.

Aktywne filtry

  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło