ikona zabezpieczenia

Wykonywanie biernych zabezpieczeń ppoż. przejść instalacyjnych, stali i drewna

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe są wdrażane już na etapie projektowania budynków, więc to one pierwsze stawiają czoła zagrożeniu. W ich skład wchodzą elementy zwiększające odporność ogniową i nośność całej konstrukcji, która dzięki temu „przeciwstawia się” pożarowi – należą do nich ognioodporne ściany, podłogi i sufity.

W montażu biernych zabezpieczeń ppoż. nie chodzi jednak tylko o sam budynek, ale też o ludzi – dzięki temu, że rozprzestrzenianie się ognia zwolni tempo, to zagrożone osoby będą miały więcej czasu zorganizowanie ewakuacji. Z kolei przybyłym służbom daje to dłuższy czas i bezpieczniejsze środowisko do przeprowadzenia akcji ratunkowej.

GAS-POŻ-BIS to firma wyspecjalizowana w wykonywaniu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść instalacji sanitarnych i elektrycznych, dylatacji przez przegrody pożarowe. Głównym miejscem wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych jest Łódź, aczkolwiek firma realizuje zabezpieczenia również na Inwestycjach na terenie całego kraju.
Podczas wykonywania przepustów instalacyjnych ppoż. bazujemy na produktach firm: PROMAT, HILTI, ALFASEAL, MERCOR, CARBOLINE. Rozwiązania tych firm ugruntowane są wieloletnią produkcją materiałów biernej ochrony przeciwpożarowej w Polsce jak i za granicą. Rynek instalacyjny cały czas się rozwija, wykorzystywane są coraz to nowe materiały, z których wykonywane są tak przegrody jak i instalacje co nierzadko nastręcza poważnych trudności w doborze właściwego certyfikowanego zabezpieczenia.

Jak wygląda współpraca z nami:

Po pierwsze:

Inwentaryzacja przejść do zabezpieczenia ppoż. (przybliżona mająca na celu wskazanie rodzajów przepustów do zabezpieczeni przeciwpożarowego, ocena skali prac).

Po drugie:

Uzgodnienie wyceny.

Po trzecie:

Realizacja prac.

Ostatnia kwestia to:

Dokumentacja powykonawcza wykonanych zabezpieczeń ppoż. - wcześniej odpowiednio oznakowanych i udokumentowanych zdjęciami (oświadczenie z wykonanych prac, zestawienie zabezpieczonych ogniochronnie przepustów, opracowanie graficzne).

  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło