ikona oddymianie

Przegląd instalacji oddymiania i oddzieleń ppoż.

Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Wszelkie otwory w ścianach i innych oddzieleniach przeciwpożarowych powinny być wyposażone w drzwi, bramy przeciwpożarowe o odpowiedniej odporności ogniowej. Prawidłowe funkcjonowanie oddzielenia przeciwpożarowego wymaga, aby zamknięcia przeciwpożarowe były sprawne i zapewniały odpowiednią szczelność i izolacyjność ogniową.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, drzwi przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcji obsługi opracowanej przez producenta. Dokumentacja techniczno- ruchowa jasno wskazuje, iż drzwi ppoż. powinny być cykliczne sprawdzane. Zaniedbania w zakresie przeglądu drzwi przeciwpożarowych mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo ludzi oraz generować kłopoty w przypadku wypłacania odszkodowań.

Systemy oddymiania

Dla zapewnienia niezawodnego działania systemu oddymiania klapy dymowe wraz z całym układem wyzwalania muszą być sprawdzane przez specjalistę pod względem sprawności działania i gotowości eksploatacyjnej oraz konserwowane i ewentualnie naprawiane w regularnych odstępach ustalonych przez wytwórcę.

RODZAJE KLAP DYMOWYCH

Podział ze względu na mechanizm użyty do ich otwierania.

  • klapy z mechanizmem pneumatycznym, w skład którego wchodzą siłownik pneumatyczny,nabój CO2 i czujnik temperatury.
  • klapy z mechanizmem elektrycznym, w skład którego wchodzą siłownik elektryczny uruchamiany napięciem stałym 24 V dostarczanym z centrali zabezpieczenia pożarowego
  • klapy otwierane mechanicznie za pomocą sprężyn gazowych.

W trakcie trwania przeglądu systemu oddymiania elektrycznego testowane są wszystkie elementy podłączone do systemu: czujki, ręczne przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania. Po uruchomieniu każdego elementu sprawdzane jest czy klapa oddymiająca została otwarta oraz czy drzwi, bądź okna napowietrzające zostały otwarte. Sprawdzany jest również stan techniczny poszczególnych składowych systemu, w tym także samej klapy: m.in. ryglów, uszczelki, zawiasów, siłownika. Testujemy również akumulatory, które gwarantują poprawne działanie systemu w przypadku utraty zasilania sieciowego. Posiadamy certyfikowany sprzęt, która daje pełen obraz o stanie akumulatorów. 


W przypadku przeglądu oddymiania pneumatycznego. W skład tego rodzaju systemu wchodzi klapa oddymiająca wyposażona w ampułkę w termowyzwalaczu, która ma za zadanie pęknąć wskutek wysokiej temperatury i umożliwić dostanie się dwutlenku węgla z naboju obecnego przy samej klapie do siłowników i otwarcie klapy. Częściej występują instalacje, które składają się również ze skrzynki alarmowej, dzięki której możemy ręcznie uruchomić czy to jedną czy cały zespół klap. Wystarczy wcisnąć przycisk, który wyzwala ruch iglicy, ta przebija nabój z CO2, który przez rurki wędruje do siłowników i powoduje ich ruch.


Może być również taki system, który oprócz instalacji pneumatycznej ma instalację elektryczną. Do standardowego systemu pneumatycznego dołączone są albo system sygnalizacji pożaru, z którego sygnał alarmowy dociera do elektrozaworu w skrzynce alarmowej, albo system detekcji, często z wykorzystaniem centrali oddymiania.

  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło