ikona wyposażenie

Wyposażenie obiektów w sprzęt ppoż. i oznakowanie

Nasza firma kompleksowo wykona:

  • Wyposażenie w gaśnice (prawidłowość doboru – w zależności od rodzaju materiałów palnych w pomieszczeniach, odpowiednia ilość, dostępność, oznakowania).
  • Kompletne wyposażenie certyfikowanych hydrantów wewnętrznych, oznakowanie.
  • Wywieszanie w miejscach widocznych (również w pobliżu telefonu) instrukcji postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych.
  • Oznakowania dróg ewakuacyjnych, miejsc usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, miejsc zbiórki do ewakuacji oraz lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych.
  • Oznakowania stref zagrożenia wybuchem – jeśli jest taki wymóg.

W przypadku obiektów dla których nie jest wymagane opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, sprzęt oraz oznakowanie dobieramy indywidualnie, zgodnie z charakterystyką pożarową obiektu.

Oferowany przez Nas sprzęt ppoż. (gaśnice, urządzenia gaśnicze, agregaty i akcesoria) oraz oznakowanie jest produkcji polskiej. Współpracujemy z takimi firmami jak: KZWM Ogniochron, GZWM, Supron 3, TDC Chwaszczyno, Top Design.


 


  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło