Kategorie

Znaki ewakuacyjne

Obowiązujące przepisy o ochronie przeciwpożarowej, polegającej na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska, nakładają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na wydzielonym terenie. W zawiązku w powyższym właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków praz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych: oznakowują, znakami zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa: - drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, - drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

Jest 12 produktów.

Pokazano 1-12 z 12 pozycji

Aktywne filtry

Pokazano 1-12 z 12 pozycji