SZYBKI KONTAKT: 609 393 147

Kategorie

ProducenciNewsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Szukaj

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Realizuj zamówienie

Badanie wydajności sieci hydrantowej

Przegląd techniczny, badanie i pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i sieci hydrantowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 80 z 2006r., poz. 563 ) § 3.

„ pkt. 2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U.  z dnia 6 sierpnia  2009 r. nr 124 poz. 1030) § 10

„ pkt. 13. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej „

Przeglądy techniczne i badanie hydrantów wewnętrznych przeprowadzamy zgodnie z Polską Normą PN -EN 671-3:2002 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych  z wężem płasko składanym",

Wykonujemy pomiary sprawdzające dla nowych instalacji oraz okresowe ( roczne ) dla instalacji istniejących.

Przyrządy pomiarowe posiadają stosowne, aktualne certyfikaty i świadectwa wzorcowania.

 
Po wykonanym badaniu wystawiamy protokół.
Protokół taki zawiera:
- datę (miesiąc i rok) przeglądu i badania,
- wyniki pomiarów,
- wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych,
- datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu.

certyfikat certyfikat


Sklep PPOŻ hydranty wenętrzne Sprzęt PPOŻ - Hydranty wewnętrzne - Sklep GAS-POŻ-BIS
Płatności obsługuje PayU: PayU