Kompleksowe wyposażenie obiektu w sprzęt p.poż.
W skład kompleksowego wyposażenia wchodzi:

    - opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
    - montaż podręcznego sprzętu gaśniczego,
    - montaż oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instrukcji ppoż.,
    - montaż oznakowania ewakuacyjnego,
    - montaż znaków bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
    - badanie wydajności sieci hydrantowej.

Prace montażowe wykonujemy zgodnie z opracowaną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.
W przypadku obiektów dla których nie jest wymagane opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, sprzęt oraz oznakowanie dobieramy indywidualnie, zgodnie z charakterystyką pożarową obiektu.

Oferowany przez Nas sprzęt ppoż. (gaśnice, urządzenia gaśnicze, agregaty i akcesoria) oraz oznakowanie jest produkcji polskiej. Współpracujemy z takimi firmami jak: KZWM Ogniochron, GZWM, Supron 3, TDC Chwaszczyno, Top Design.

certyfikat certyfikatcertyfikat