SZYBKI KONTAKT: 609 393 147

Kategorie

ProducenciNewsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Szukaj

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Realizuj zamówienie

Legalizacja i konserwacja gaśnic

Przeglądy sprzętu gaśniczego

Aby gaśnice i inny podręczny sprzęt gaśniczy funkcjonowały w sprawny i niezawodny sposób muszą być poddawane okresowym przeglądom technicznym, konserwacjom lub remontom. Obowiązujące w Polsce przepisy nakazują, aby czynności te przeprowadzone zostały nie rzadziej niż raz w roku o ile producent nie zaleci inaczej.

Terminy przeglądów mogą ulec skróceniu w uzasadnionych przypadkach, decyzję taką podejmuje administrator obiektu przede wszystkim w obiektach o dużym zagrożeniu pożarowym i wybuchowym oraz kiedy gaśnice usytuowane na zewnątrz budynków

Brak dokumentu stwierdzającego terminowe przeprowadzenie konserwacji sprzętu stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt, a w przypadku pożaru może znacznie skomplikować uzyskanie odszkodowania.

Wymagania te określają następujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109. Poz. 719 § 3).

„ 2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”

 

Zakres wykonywanych czynności:

Przegląd – zespół czynności wykonywanych w celu potwierdzenia sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:

-  oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek),
-  dla gaśnic o pojemności zbiornika o pojemności powyżej 6 dm3 sprawdzenie ważności legalizacji UDT,
-  sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego,
-  sprawdzenie lokalizacji i stanu zamocowania gaśnicy lub agregatu gaśniczego,
-  naklejenie kontrolki z datą następnego badania.

Naprawa – zespół działań mających na celu przywrócenie pełnej sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:

-  sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia wymianę (uszczelki, prądownice, węże),
-  napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę,
-  wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym (w razie potrzeby),
-  w razie potrzeby malowanie zbiornika, wymianę oznakowania,
-  naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu.

Przeglądy wykonujemy u klienta ( obszar działania – województwo Łódzkie ) oraz w naszym Autoryzowanym punkcie serwisowym Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83J.

Naprawy wykonujemy w naszym warsztacie.


Jesteśmy firmą posiadającą autoryzacje producentów gaśnic na wykonywanie czynności serwisowych i przywracanie po naprawie wzorca na który producent uzyskał certyfikat.

Autoryzacja supron

Uprawnienia

 

Legalizacja i konserwacja gaśnic Legalizacja i konserwacja gaśnic Legalizacja i konserwacja gaśniccertyfikat legalizacja i konserwacja


Sklep PPOŻ hydranty wenętrzne Sprzęt PPOŻ - Hydranty wewnętrzne - Sklep GAS-POŻ-BIS
Płatności obsługuje PayU: PayU